TYPE SIZE ET(mm) P.C.D (mm) Stud(mm)  C.B(mm) MAX LOAD WEIGHT (kg) HDBM-011 21*9.0 40 114.3*5 15 66.9 1600LBS 13.6 HDBM-011 21*10.5 40 114.3*5 15 66.9 1600LBS 14.1

HEEL size Part No. INSET (mm) outset (mm) P.C.D. (mm) HOLE Stud Dia(mm) C.B(mm) Weight (KG) 22.5×14 T019813526B 22 53 335 10 26 281.2 34.1

WHEEL size Part No. INSET (mm) OUTSET (mm) P.C.D (mm) HOLE Stud Dia (mm) C.B (mm) Weight (KG) 22.5*8.25 T001208526A 144.5 168.7 285.75 10 26.75 220 24.93 22.5*8.25 T001218532B 144.5 168.7 285.75 10 32.5R22 221 24.68 22.5*8.25 T001813532A 144.5 168.7 335 10 32.5 281.2 23.18 22.5*8.25 T001813526A 144.5 168.7 335 10 26.75 281.2 23.35 22.5*8.25…

KB2V91GS产品性能参数 额定发电功率 20KW 额定发电电压 325V-380V-540Vds 最大发电电流 75 A 系统发电油耗 0.35L/KWh (92#汽油) 系统外廓尺寸 525×480×480mm 系统净重 52KG 发动机类型 水冷、电喷、双缸、四冲程 排量 799mL 排放 电喷/国-IV  

KB178MN-GS 额定发电功率  8KW 额定发电电压  72V-325V-380V-560V 最大发电电流  120安 系统发电油耗  280g/KWh (92#汽油) 系统外廓尺寸  365×420×465mm 系统净重  28KG 排量  360mL 发动机类型  水冷、电喷、单缸、四冲程 排放  电喷/国-IV